Är du SCUF:s framtid?

nomineringsillustration scuf 2017

nomineringsillustration scuf 2017
Är du en idéspruta? Vill du göra det enklare för barn och unga med celiaki? Tycker du det är kul med styrelsearbete? Skicka in en intresseanmälan! Det kan vara just dig som vi behöver.
Skriv en kort beskrivning om dig själv, mail och telefonnummer så kontaktar vi dig. Du kan också nominera någon du känner som du tror vill vara med.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Sök någon av följande roller

förbundsstyrelsen SCUF 17-18
Förbundsstyrelsen 17-18 utanför kansliet i Stockholm.
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är SCUF:s strategiska ledning, vilket innebär att de tänker långsiktigt och tar fram strategidokument. De ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs och har kansliet till hjälp att driva SCUF:s nationella verksamhet. Förbundsstyrelsen representerar SCUF i samarbeten med andra organisationer (nationellt och internationellt) och myndigheter.
Styrelseuppdrag varar vanligtvis i två år och består av varierade uppdrag och  regelbundna möten. Förbundsstyrelsen träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli i Stockholm. Mellan mötena sker vanligtvis arbetet via mail och facebook.
Ordförande

  • Led förbundsstyrelsens arbete framåt.
  • Delta på olika event och representera förbundet utåt.

Ledamot (vanlig styrelsemedlem)

  • Tilldelas olika ansvarsområden.
  • Var fadder för en medlemsförening och stötta dem på olika sätt.

Kassör

  • Håll uppsikt över SCUF:s ekonomi.

Suppleant

  • Hoppa in istället för någon i förbundsstyrelsen om det behövs.
Verksamhetsrevisor
  • Följer hur förbundsstyrelsen arbetar och kontrollerar att de följer verksamhetsplanen, stadgar och andra styrdokument.
  • Skriver en revisionsberättelse inför förbundsårsmötet och presenterar den på plats. Det är ett stöd när förbundsårsmötet beslutar om de godkänner hur förbundsstyrelsen arbetat under året.
Valberedningen
  • Hitta medlemmar till förtroendeposterna 2019-2020.

Kontakta oss

Valberedningen behöver din intresseanmälan eller nominering senast 31 januari 2018. Fyll i formuläret eller maila till val@scuf.se. Dit kan du också vända dig med frågor.
Hoppas du vill vara med, vi ser fram emot att höra av dig!
/Jessica, Frida och Alexandra, SCUF:s valberedning 2017-2018