Nu är nya vikarierande Generalsekreteraren på plats

Hej!
Jag heter Ola Karlman och är en 27-årig exilsmålänning bosatt i Stockholm sedan fem år tillbaka. Jag har tidigare bland annat varit ordförande för Ungdom Mot Rasism (2008-2011) och också suttit i styrelsen för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer (2011-2013). Utbildningsmässigt har jag en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, och håller just nu också på att färdigställa mitt examensarbete i statsvetenskap.Mänskliga rättigheter gäller alla, överallt, alltid. De är universella, odelbara och ömsesidigt förstärkande. SCUF arbetar konkret med rättighetsfrågor – det handlar om rätten till mat, men också om rätten till icke-diskriminering. Mänskliga rättigheter är på många sätt grunden för mitt engagemang. Jag gillar också att få vara med och leda utvecklande processer. Av dessa skäl kommer det därför bli otroligt kul och spännande att få vikariera som Generalsekreterare för SCUF under kommande år, och tillsammans med medlemmar, styrelse, personal och andra jobba för ett mer tillgängligt samhälle präglat av lika rättigheter för alla.Bild på Ola Karlman vik. Generalsekreterare SCUF