Nulägesrapport 2012

Under våren 2012 hade vi ute en enkät på nätet som besvarades av ungefär 200 gluten- och/eller laktosintoleranta ungdomar. De svarade på frågor om utbud, kunskap, och bemöt-ande i caféer och restauranger, hur de tycker att skolmaten är samt vad de tycker om utbudet och placeringen av produkter i matbutiker.
Resultatet (som ni kan ta del av mer specifikt i kommande tabeller och kommentarer) visar på stora brister. Matbutiker fick bättre betyg än caféer och restauranger även fast många har lämnat kommentarer om allvarliga brister även i matbutiker. Gällande skolmaten svarade ungefär lika många att den var bra som dålig.
Många tycker att det är så dåligt vad gäller kunskap och utbud på kaféer och restauranger att de inte äter ute alls eller väldigt sällan. Vissa dagar får en del elever inte skolmat överhuvudtaget och i en del matbutiker saknas det basvaror. Många känner sig inte säkra när de äter mat på restauranger, caféer eller i skolan. I matbutiker finns det också en osäkerhet som handlar om en risk för kontamination (sammanblandning) av glutenfritt som ofta står bland produkter med gluten.
Utifrån de kommentarer som lämnades under varje fråga har vi sammanställt listor på det som behöver förbättras. Vi har även tagit fram specifika tips och råd till caféer, restauranger och skolor om hur deras brister kan åtgärdas. Viktigt att påpeka är att vi inte tar på oss något ansvar för att utbilda eller stå för någon förbättrad säkerhet eftersom det helt ligger på caféet, restaurangen eller skolan själv att ansvara över detta.
Samtidigt uppmanar vi ansvariga myndigheter och kommuner att satsa mer på säkerhet och jämlikhet för gluten- och laktosintoleranta i samhället. Många undviker att äta ute och går miste om den gemenskap och tillhörighet som det innebär. I skolan kan också elevers prestationer minska liksom deras möjligheter till social samvaro och en aktiv fritid. Det handlar om en sämre folkhälsa.
Dessa brister som gluten- och laktosintoleranta vittnar om ger dem en sämre hälsa och livskvalité. För glutenintoleranta innebär det en stor ökad risk för följdsjukdomar och ett förkortat liv. Även laktosintoleranta drabbas av en försämrad hälsa och livskvalité även om det inte rör sig om lika livshotande sjukdomar som vid glutenintolerans. Samhället kan här vinna på att minska på sjukvård och generera bättre prestationer i arbetslivet, skolan och fritiden.
Celiakiungdomsförbundet har över 7600 medlemmar över hela landet. Framöver kommer vi att göra vårt bästa för att lyfta fram det rapporten visar och påverka så att samhället blir bättre för gluten- och laktosintoleranta. Då flera hundratusen svenskar inte heller vet om att de skulle må bättre och slippa sjukdom om de undvek gluten och laktos ser vi även förebyggande vinster med detta.
 
Ladda ner rapporten i sin helhet >>
Gå till Tips och råd >>
Listor med brister >>