Nystartade UVIA!

Nätverket för Unga Vuxna med Intoleranser och Allergier (UVIA) är till för medlemmar i Astma & Allergi-förbundet, Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet som är mellan 18 och 35 år. I UVIA samlas unga vuxna som studerar på gymnasiet eller högre utbildningsnivå samt de som är nya på arbetsmarknaden. Tillsammans vill vi stärka varandra och uppmuntra om att kräva en allergifri miljö, vilket inte alltid är så lätt i och med att unga vuxna ställs inför andra utmaningar än jämlikar i barn- och ungdomsförbunden.
UVIA vill påverka samhället så att vi med intoleranser och allergier får ta plats. Vi arbetar för kunskapsspridning på restauranger och caféer samt en ökad allmän medvetenhet.
Nätverket anordnar nätverksträff var tredje vecka där det diskuteras kring våra intoleranser och allergier, utbyts erfarenheter och stöttar varandra i påverkansarbetet.
Läs mer om UVIA, dess aktiviteter och engagemang på hemsidan; www.uvia.se
Se även nätverkets facebooksida

UVIA