Om oss

Om oss

Det här är vi!

Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF arbetar för att barn och unga med celiaki ska ha en vardag utan hinder. Vi skapar mötesplatser och ser till att vi tillsammans har en stark möjlighet att påverka i frågor kring celiaki.

 

Medlemmar i SCUF är mellan 0-29 år.

 

Vi vill att barn och unga med celiaki ska kunna känna sig obehindrade av sin celiaki och slippa känna utanförskap.

Påverkansarbete

SCUF ser till att barn och unga har en röst som tas på allvar i frågor kring celiaki. För att påverka sprider vi kunskap och lyfter erfarenheter och positiva exempel som inspirerar till ett mer tillgängligt samhälle.

 

Läs mer

Förbundsuppbyggnad

SCUF är ett ideellt förbund som drivs av medlemmar. Utan medlemmar finns inget SCUF!

 

Läs mer

Svenska Celiakiförbundet

SCUF:s moderorganisation verkar för 18 000 medlemmar i alla åldrar med celiaki.

 

Läs mer

Social verksamhet

På SCUF:s läger och aktiviteter kan barn och unga med celiaki dela erfarenheter och slipper känna sig ensamma med sin celiaki. SCUF skapar en rolig miljö som ger barn och unga positiva erfarenheter och självförtroende.

 

Läs mer

Styrdokument

SCUF:s verksamhet med interna regler beskrivs i bland annat stadgar, strategi och verksamhetsplan.

 

Läs mer

Förbundsårsmöte

En gång om året träffas medlemmar för att ta demokratiska beslut om SCUF. Där kan alla medlemmar vara med att bestämma, och kanske bli invald i förbundsstyrelsen?

 

Läs mer

Lägerledare, sommarläger 2018
Medlemsträff i Stockholm

Frihet

I SCUF kan barn och unga växa som individer och själva driva frågor som är viktiga för dem. Varken medlemmar eller anhöriga ska behöva uppleva celiaki som ett stort problem. Vi vill att barn och unga med celiaki ska leva lika obehindrat som andra.

Trygghet

SCUF är ett förbund med stor erfarenhet, som vet hur det är att leva med celiaki och som stöttar varandra så att vi känner mindre oro och ensamhet. Vi skapar trygga mötesplatser och jobbar för att barn och unga med celiaki ska få en mer inkluderande och säkrare vardag.

Lekfullhet

I SCUF finns plats för fantasi, energi och många skratt. Vi gör det enkelt att träffa nya vänner, följa med på spännande äventyr och testa nya idéer. Vi påverkar i samhället och driver våra frågor med fokus på lösningar och positiva exempel.