Förbundsuppbyggnad

Illustration av SCUF-medlemmar

Medlemmar

SCUF är ett ideellt förbund och drivs av medlemmar. Genom att hjälpas åt och vara medlemmar i ett förbund kan vi påverka och ha verksamhet som gör det enklare att ha celiaki.

Medlemskap

Bakning medlemsförening illustration

Medlemsföreningar

Medlemsföreningar anordnar lokala aktiviteter där barn och unga kan dela erfarenheter och påverka. Varje medlem i SCUF är med i någon utan medlemsföreningarna och kan vara med att engagera sig. Dessutom finns möjlighet att starta en egen medlemsförening!

Medlemsföreningar

Förbundsårsmöte

En gång om året tas SCUF:s största och viktigaste beslut. Alla medlemmar kan skicka in förslag och söka till förtroendeposter. Medlemsföreningarna skickar representanter som får rösta på förbundsårsmötet.

Förbundsårsmöte

Illustration av Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen har till uppgift att leda SCUF mellan förbundsårsmöten. De har strategiskt ansvar och med kansliet till hjälp driver de SCUF:s nationella verksamhet och representerar SCUF i olika samarbeten.

Maila till styrelse@scuf.se

Förbundsstyrelse

Illustration av SCUF:s kansli

Kansli

På kansliet arbetar SCUF:s personal. De anordnar bland annat nationella träffar, söker bidrag, driver påverkansprojekt, uppdaterar hemsidan och stöttar de ideellt engagerade. På kansliet jobbar:

  • Generalsekreterare
  • Kommunikatör
  • Verksamhetsutvecklare

Kansliet har öppet kontorstid och du kan ringa eller maila till kansli@scuf.se.

Kansli

Valberedning illustration

Valberedning

Inför förbundsårsmötet lämnar valberedningen in förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisor. Valberedningen består av minst två personer och väljs på SCUF:s förbundsårsmöte.

Maila till val@scuf.se

Valberedning

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisor

Förbundsstyrelsens arbete granskas av verksamhetsrevisorn. Verksamhetsrevisorn kontrollerar att målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s styrdokument. Granskningen är ett stöd när förbundsårsmötet beslutar om de godkänner hur förbundsstyrelsen har arbetat.

Maila till verksamhetsrevisor@scuf.se

Verksamhetsrevisor