Förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till ideellt engagerade i SCUF. Läs gärna om SCUF:s förbundsuppbyggnad här.

Förbundsordförande

Moa Borg Renlund

Moa.borg.renlund@scuf.se

Förbundsstyrelsen 2021/2022

styrelsen@scuf.se


(Från vänster: Kristian Johansson Kalzén, Moa Borg Renlund, Naëmi Thorburn, Marcus Lundqvist. Ella Sjöberg frånvarande.).

Kassör

Ella Sjöberg
ella.sjoberg@scuf.se

Ledamot

Naëmi Thorburn
naemi.thorburn@scuf.se

Ledamot

Marcus Lundqvist
marcus.lundqvist@scuf.se

Ledamot

Kristian Johansson Kalzén
kristian.johansson.kalzen@scuf.se 

Suppleant

Elin Hjalmarsson

Valberedning

Emma Vengemyr, Alma Gustafson
och Emma Dahlöf
val@scuf.se

Valberedning illustration

Verksamhetsrevisor

Sofia Larsson
verksamhetsrevisor@scuf.se 

Medlemsföreningar

SCUF Stockholm stockholm@scuf.se

SCUF Väst vast@scuf.se

SCUF Öst ost@scuf.se

SCUF Västerbotten vasterbotten@scuf.se

Hitta din medlemsförening

Deltagarna på aktiv 2016