Förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till ideellt engagerade i SCUF. Läs gärna om SCUF:s förbundsuppbyggnad här.

Förbundsordförande

Moa Borg Renlund

Moa.borg.renlund@scuf.se

Förbundsstyrelsen 2019/2020

styrelsen@scuf.se

Ella Sjöberg, Marcus Svensson, Emma Vengemyr, Moa Borg Renlund. Ej i bild: Magdalena Lundqvist
Vice ordförande

Magdalena Lundqvist
magdalena.lundqvist@scuf.se

Kassör

Ella Sjöberg
ella.sjoberg@scuf.se

Ledamot

Marcus Svensson
marcus.svensson@scuf.se

Ledamot

Emma Vengemyr
emma.vengemyr@scuf.se 

Suppleant

Naëmi Thorburn  naemi.thorburn@scuf.se

Suppleant

Jessica Fransson jessica.fransson@scuf.se

Valberedning

Maria Hellqvist och Maja Bexelius  val@scuf.se

Valberedning illustration

Verksamhetsrevisor

Simon Ström verksamhetsrevisor@scuf.se 

Simon Ström

Medlemsföreningar

SCUF Stockholm stockholm@scuf.se

SCUF Väst vast@scuf.se

SCUF Öst ost@scuf.se

Hitta din medlemsförening

Deltagarna på aktiv 2016