SCUF-undersökningen

 

Vi kan påverka mer när vi samlar våra åsikter

Varje år undersöker SCUF upplevt utbud, säkerhet och bemötande inom olika fokusområden. Däribland skolan, matbutiker, resor och fritid. Resultatet sammanställs och presenteras bland annat för glutenfria producenter och relevanta aktörer. SCUF-undersökningen är den största i sitt slag och har under åren lett till både nya glutenfria produkter ökad tillgänglighet. Resultatet ligger också till grund för informationsmaterial.

Maila info(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se om du har frågor.

Glutenfri skola – 2021

På efterfrågan av SCUF:s medlemmar behandlar årets undersökning ett tidigare undersökt ämne för att kunna göra jämförelser. Hur säker och inkluderande är skolan för elever med celiaki? Det har barn och unga som går i skolan svarat på. Ta del av erfarenheter och förslag till skolmatsal, hem- och konsumentkunskap, fika och utflykt.

Läs rapporten

Glutenfri Hälsa – 2018

SCUF har frågat barn och unga om sjukvården och hälsa. Ta del av erfarenheter och förbättringsförslag.

Läs rapporten

Glutenfri skola – 2017

Hur säker och inkluderande är skolan för elever med celiaki? Det har barn och unga som går i förskola, grundskola och gymnasium svarat på. Ta del av erfarenheter och förslag till skolmatsal, hem- och konsumentkunskap, fika och utflykt.

Läs rapporten

Illustration SCUF skola

Handla glutenfritt – 2017

Vad gör det kul, enkelt och säkert att handla glutenfritt i matbutiker? Ta del av barn och ungas erfarenheter, oro och lösningsförslag i rapporten.

Resultatet presenterades för glutenfria producenter och företag inom dagligvaruhandeln (matbutikskedjor) under våren 2018. Läs mer och se vilka vi besökt här.

Läs rapporten

Handla glutenfritt illustration

En glutenfri fritid - 2016

Hur tillgänglig är kioskförsäljningen? Hur oroliga är barn och unga för kontaminering? Och är det vanligt att äta gluten ibland trots celiaki?

Läs rapporten

Att resa glutenfritt - 2015

Cirka 95 procent känner sig begränsade när de reser. Det behövs bland annat glutenfria barnmenyer och mer naturligt glutenfritt.

Läs rapporten

Kan jag fika här? - 2014

Barn och ungas åsikter om säkerhet, utbud och tillgänglighet på caféer och restauranger.

Läs broschyren

Skolmat för alla? - 2014

Ta del av upplevelser från skolan och elevernas tankar om gluten- och laktosfri skolmat.

Läs broschyren

Nuläget på hyllan - 2014

Upplevt utbud och förslag på gluten- och laktosfria produkter.

Läs rapporten

Fritidsundersökning - 2013

Säkerhet, utbud och bemötande bland annat på resor och evenemang.

Läs rapporten

Nulägesrapport - 2012

Caféer och restauranger, skolmat och utbud i matbutiker.

Läs rapporten