Presentation av medlemsundersökningen på Semper

Sempers anställda lyssnar på presentationen
SCUF besökte i tisLisa och Clara på Semperdags Sempers kontor i Sundbyberg. Jag, Lisa, SCUF:s kommunikatör och Clara, SCUF:s föreningskoordinator var dem som åkte dit. Vi träffade flera av de anställda som jobbar med det glutenfria sortimentet och höll en presentation om SCUF och resultatet för medlemsundersökningen 2015.
Det är jättekul att SCUF:s åsikter tas på stort allvar av aktörer på den glutenfria marknaden. Vad vi med celiaki tycker är avgörande för vilka produkter som tas fram. Därför är vår medlemsundersökning viktig. Där kan vi samla SCUF:s åsikter och erfarenheter så att de kan framföras till beslutsfattare.
Vi fick också testa några av Sempers nyheter; bars, kakor och smoothie. Kul, eftersom nyttiga bars var ett av önskemålen som nämndes i medlemsundersökningen. Nu hoppas vi att ännu fler av våra önskemål dyker upp inom kort!