Rapport årsmöte 2010

årsmöte copy

Förbundsårsmöte och mångfaldskonferens

Många viktiga beslut togs av förbundsårsmötet den 14 maj. Dagen efter var det konferens om mångfald. Projektet ”SCUF för mångfald” presenterades och deltagarna fick tycka till om SCUF:s mångfaldsarbete.
SCUF har nu en politisk plattform som fastslår vad SCUF anser är diskriminering i samhället av gluten- och laktosintoleranta, och hur denna diskriminering ska motverkas. Årsmötet antog även en verksamhetsplan och en treårig strategi om hur förbundet ska utvecklas. Strategin handlar bland annat om att SCUF ska fokusera mer på laktosintolerans.
Två motioner behandlades av årsmötet. Den om SCUF-TV gick igenom utan ändringar. Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag att se till så att medlemmar ska kunna lägga upp videoklipp på hemsidan. Motionen om välkomstpaket till nydiagnostiserade gick inte igenom. Däremot gick styrelsens förslag om att skicka med en broschyr i SCF:s välkomstpaket till nya medlemmar igenom.
Under konferensen medverkade en rad ungdomsorganisationer för att bidra med sin kompetens i olika frågor rörande mångfald. Sara från Sveriges ungdomsorganisationer, LSU höll en workshop om åldersdiskriminering. Evelina från Ungdom mot rasism pratade om diskriminering pga etnicitet och religion. Och Isak och Frida från RFSL-Ungdom berättade om diskriminering pga sexuell läggning.
 
DSC_0103
Här ser ni mötets ordförande, sekreterare och justerare.
middag fre
Efter årsmötet var det middag på en asiatisk restaurang.
middag fre1
 
DSC_0144
Emma och Nathalie vågade sig upp på scenen för att sjunga karaoke.
middag fre3
Det gjorde även Alexander…
konferens
Projektledare Hannah berättar om ”SCUF för mångfald”.
DSC_0150
Region DÖW diskuterar hur de kan förbättra sin mångfald.
DSC_0188
Som brukligt på SCUF:s årsmöte serveras den godaste tårtan.
DSC_0168
Sara från LSU håller i en värderingsövning.
DSC_0177
Frida och Isak från RFSL-Ungdom delar med sig av sin kunskap.
DSC_0204
DSC_0180
Evelina från Ungdom mot rasism.
scufferiet
Scufferiet

DSC_0211
DSC_0216
Efter konferensen fick alla njuta av en god buffé.
DSC_0219
Avslutningsvis fick alla en lektion i breakdance på Blue Hill.