Rapport årsmöte 2013

2013 höll SCUF sitt årrsmöte på Söråkers Herrgård utanför Sundsvall den 19-21 april. Det var medlemmar från olika delar av landet som samlades och deltog i medlemsdemokrati och roliga aktiviteter.

 

Under fredagen fick vi god middag och vi lärde känna varandra genom roliga namnlekar. Alla deltagare fick även en genomgång av mötesteknik inför årsmötet dagen efter. På lördagen hölls årsmötet och det diskuterades och togs beslut kring flera olika saker. Alla deltagare med rösträtt deltog i röstningen med sina röstlappar. På kvällen bjöds vi på god middag och sedan var det dags för femkamp och maskerad. Under den sista dagen fick alla deltagare delta på en workshop kring årets verksamhetstema: påverkan. Där diskuterades det kring påverkansarbete och deltagarna fick skapa påverkanskampanjer i indelade grupper.

 

SCUF vill tacka alla deltagare för en lyckad årsmöteshelg på Söråkers Herrgård! Det var mycket trevligt att se medlemmar från olika delar av landet. Era åsikter och idéer är viktiga för oss och vi är tacksamma för att ni kom och bidrog till årsmötets beslutsfattande.

Här kan ni se bilder från den trevliga helgen

Årsmötesprotokollet

Vad diskuterades och vad togs det beslut om på mötet? Här kan du ladda ner hela årsmötesprotokollet för att ta del av just detta! >>Hämta årsmötetsprotkollet<<