Region SBV:s årsmöte 2013

Ett rum var reserverat för SBV:s medlemmar. Tio röstande medlemmar deltog i diskussionerna tillsammans med Sophie Brömster från förbundsstyrelsen, Nathalie Löfgreen från kansliet och intresserade anhöriga som ville veta mer om 2012 och besluta om 2013. Medlemmarna hade samlats från Gotland, Stockholm och Nyköping.
Region SBV beslutade att satsa på att hålla aktiviteter i regionens fyra län samt utveckla samarbetet med moderförbundets länsföreningar inom regionen. Till den nya styrelsen valdes Nina Tranberg till ordförande, Johanna Nilsson till kassör, Frida Pettersson, Malin Mickelssen och Ebba Strängborn till ledamöter samt Hedda Sonnek till suppleant. Du kan läsa mer om årets regionsstyrelse här.
Vi tackade också Camilla Bergstedt, Nathalie Säflund, Nisse Söderbäck och Hedda Sonnek som suttit i region SBV:s styrelse under 2012.