Representation på statspartsmöte vid FN i New York

Martina Karlsson på FN
Martina Karlsson på statspartsmöte i FN, New York.
Statspartsmötet

Statspartsmötet hölls den 14-16 juni på FN i New York. Det är det nionde mötet om implementering av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är en del av agenda 2030 och firar i år 10års jubileum.

Agenda 2030

2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, mänskliga rättigheterna för alla, jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor samt varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Konventionen för personer med funktionshinder är en konvention som fokuserar på att fullfölja målen med fokus på funktionshinderfrågan.

Antivåldstaty utanför FN
Antivåldstaty utanför FN i New York

Martina berättar

Jag är en del av den svenska delegationen som består av:

  • Tre personer från olika paraplyorganisationer i civilsamhället
  • Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

  • Stadssekreterare Madeleine Harby Samuelsson
  • En del av socialdepartementet som jobbar med barn, äldre och funktionshinder

I tisdags började vi med ett frukostmöte på det svenska delegationskontoret. Där tog vi upp och inflikade vad vi ville att ministern skulle ta upp. Mitt uppdrag är att rapportera till delegationen, med civilsamhället ögon, från de seminarier som sker i samband med statspartsmötet. Seminerier hålls av internationella organisationer och enskilda länder som vill visa upp sitt arbete samt diskutera olika hinder (Sverige anordnade två seminarier). Rapporterna kommer finnas tillgängliga hos Nätverket Unga för Tillgänglighet, NUFT.
Det märks att det finns mycket arbete kvar för att skapa jämlikhet för personer med fysiska och mentala funktionshinder. Att lyfta frågan om celiaki och allergiska funktionshinder på den här nivån är svårt när det är så mycket annat som behövs.
Jag är väldigt stolt över arbetet som SCUF och Unga Allergiker gör och tror att nationellt och internationellt samarbete är viktigt. Tillsammans kan vi öka tillgängligheten i samhället!

morgonmöte svenska delegationen
Morgonmöte med nästan hela delegationen i bild. Martina sitter bredvid minister Åsa Regnér.

Martina Karlsson och Emelie Lindahl
Martina Karlsson och Emelie Lindahl från Socialdepartementet