Vi måste LAGA skolan

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga och inkluderade i skolan. Därför är det viktigt med kunskap om specialkost hos personal och elever i skolan. Projektet LAGA syftar till att ta fram utbildningsmaterial och rutiner för skolor.
Läs om projektet LAGA