Skolmat för alla?

SCUF vill att elever i skolan och i fritidshem ska känna sig trygga med maten som de blir serverade. Elevers röst ska lyssnas till och  den glutenfria- och laktosfria maten är likvärdig både när det gäller utseende, konsistens och smak. Den ska vara näringsrik och varierad. Skolpersonal som hanterar skolmat ska ha kunskap i vad celiaki och laktosintolerans innebär.
Detta är en del i SCUF:s målbild för skolan. Som en del i att mäta och se hur nuläget ser ut genomförde vi en medlemsundersökning på området. I Medlemsundersökningen 2014 undersökte vi, bland andra områden, vad medlemmarna tycker om den glutenfria och laktosfria skolmaten som de serveras i skolan.
Resultatet var nedslående och visade på många brister. Flera problemområdeni detta resultat visade sig även i medlemsundersökningen som vi genomförde 2012 på samma område i skolan. Men även goda exempel lyftes upp av medlemmarna i undersökningen 2014 och i det samlade resultatet belyser vi även tänkbara förbättringar till skolor som behöver bli bättre på att servera näringsrik skolmat till alla elever – vilket är ett krav i skollagen.
[gview file=”https://www.scuf.se/wp-content/uploads/2015/01/Skolmat-for-alla_Svenska-Celiakiungdomsforbundet-SCUF_2014.pdf”]