Slutrapport Mångfaldsinventeringen

Nu finns slutrapporten på projektet ”SCUF för mångfald” att läsa. Här kan ni bland annat läsa om hur projektet genomfördes och hur de olika samarbetena såg ut. Det beskrivs även om och hur alla uppsatta mål uppnåddes samt vilka hinder som projektet stötte på under processen. Slutligen sammanfattas resultatet där ni bland annat får en bild över de som deltagit i projektet på olika sätt.
Läs slutrapport >>