Styrelsen & förtroendevalda

Styrelse från medlemsföreningsårsmötet mars 2018

På varje medlemsföreningsårsmöte ska en styrelse väljas och den ska bestå av minst tre personer, och alltid ett udda antal ordinarie förtroendevalda. Medlemsföreningsårsmötet har valt en styrelse på fem ordinarie och två suppleanter.

Therese Skruf, ordförande

Matilda Idoffsson, vice ordförande och ledamot

Fannie Ek, kassör

Agnes Karlsson, ledamot

Elvira Magnusson, ledamot

Pernilla Lejon, suppleant

Adam Balsbo, suppleant

Valberedning

Valberedningen ska fram till nästa medlemsföreningsårsmöte (2019) ta fram kandidater till styrelsen, det kan vara både personer som suttit i styrelsen tidigare eller nyblivna medlemmar som har viljan att jobba för föreningens bästa.

Pernilla & Neo

Aktivitetskommittén

Aktivitetskommittén är en förberedande och idérik kommitté som är medlemsföreningsstyrelsen behjälplig i framtagandet och planeringen av aktiviteter.

Adam, Neo & Jessica

Revisorer

Revisorn ska granska medlemsföreningens räkenskaper och medlemsföreningsstyrelsens förvaltning under året.

Revisor ordinarie, Eric Malm

Ersättande revisor, Martin Nylén