Sök till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse Illustration

Tycker du det är spännande att lära dig nya saker? Är du minst 15 år? Vill du skapa gemenskap och tillgänglighet för barn och unga med celiaki?
Då är det dig SCUF söker till förbundsstyrelsen! I SCUF kan du som vill, lära dig styrelsearbete och få nya erfarenheter. Förkunskap är inget krav, det räcker långt med nyfikenhet och pepp.
Inför förbundsårsmötet 2017 kan du söka själv och föreslå (nominera) personer till:

  • Ordförande i förbundsstyrelsen
  • Ledamot i förbundsstyrelsen (vanlig styrelsemedlem)
  • Verksamhetsrevisor

Sök och skicka in förslag senast 31 januari 2017 genom att mejla till valberedningen på val@scuf.se. Läs mer om rollerna under bilden.
Hoppas du vill vara med!
val@scuf.se

Förbundsstyrelsen 2016-2017
SCUF:s förbundsstyrelse 16-17

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ideellt engagerade medlemmar som valts att driva SCUF:s verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten. De ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Med kansliet till hjälp anordnar förbundsstyrelsen nationella medlemsträffar, driver SCUF:s påverkansarbete och mycket mera.
Förbundsstyrelsen träffas minst fem gånger om året. Däremellan arbetar de på distans. De ser tillsammans till att engagemanget är roligt och lägger upp arbetet på en nivå som passar.
Frågor om förbundsstyrelsen kan skickas till styrelse@scuf.se

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att hitta medlemmar som vill engagera sig. Nomineringar (förslag) tas in fram till den 31 januari och valberedningen föreslår därefter vilka personer förbundsårsmötet bör välja till förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer. På förbundsårsmötet går det att kandidera emot valberedningens förslag och ombuden på mötet röstar om vem som blir vald.
Frågor om valberedningen och valprocessen kan skickas till val@scuf.se. Nomineringar till valberedningen görs på förbundsårsmötet.

Verksamhetsrevisor

Förbundsstyrelsens arbete granskas av SCUF:s verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorn kontrollerar om målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås, samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s stadgar och policydokument. Granskningen används som underlag när förbundsårsmötet beslutar om att ge – eller inte ge – ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen.
Frågor om rollen som verksamhetsrevisor kan skickas till verksamhetsrevisor@scuf.se