Testa LAGA-spelet

Hör av dig för att ta reda på mer och boka speltest

Mejla Emma

Om LAGA-spelet

Bakgrund

I en skolklass på 30 elever har i genomsnitt fyra barn allergisnuva, tre har astma och två har födoämnesallergi. Samtidigt så får fler och fler barn diagnosen celiaki (glutenintolerans).  Spelet fokuserar på bemötandefrågor, som vi vet är ett av de största problemet i skolan för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Vi vill genom spelet öka kunskapen och förståelsen för dessa diagnoser och få klasskompisarna att testa en skoldag som en elev med någon eller flera av dessa diagnoser. Samtidigt får de veta vad de kan göra för att hjälpa sina kompisar.
Ett viktigt mål för våra organisationer är att skapa mer LAGAnda! Många av våra medlemmar lyfter att det finns stor oförståelse hos både klasskompisar och lärare på sina skolor. Därför fokusera vi just nu mycket på bemötandefrågor. Vi sprider kunskap och förståelse om hur det är att leva med om astma, allergi, celiaki och intolerans. Genom detta spel får klasskompisarna testa hur det är att gå i skolan med dessa diagnoser och vilka hinder och utmaningar som kan uppstå.

Spelupplägg

Spelet går ut på att ta sig igenom en skoldag; att ta sig till skolan, att äta i matsalen, att ha rast och att delta på lektionerna. Innan spelet börjar tilldelas deltagarna olika former av allergier, astma, celiaki och intoleranser. Deltagarna drar tre kort var och det är slumpen som avgör vilka diagnoser de får. Det finns även kort som är tomma. Spelplanen är mattor på marken och spelpjäserna är deltagarna själva, de rör sig genom rummet och på så sätt genom dagen. De slår två stora tärningarna, en med en siffra och en med olika platser i skolan. Utifrån vilken plats de hamnar på får de en sant eller falskt fråga de ska besvara, och dessa frågor är kopplade till flera olika ämnen i skolan. Spelet utgår alltså ifrån läroplanen och kan därav passa in på flera lektioner. Utifrån våra medlemmars erfarenheter har vi sedan skapat hinder av olika sort i skolan som kopplas till deras diagnoser. När deltagarna hamnar i situationer som är kopplade till deras kort får de inte gå vidare eller kan t.o.m. bli kastade bakåt i spelet, även om de svarat rätt på sant- eller falskt frågan. På så sätt får deltagarna lära sig mer om astma, allergi, celiaki och intolerans samt det utanförskap som det kan bidra till. De får även känna frustationen av att inte kunna delta på rasten, idrotten eller lunchen. I spelet ingår även kunskapssteg om astma, allergi, celiaki och intolerans.
Som en positiv del finns även kompiskort där deltagarna får gå framåt fast de egentligen inte kan eftersom en kompis har hjälpt dem. Då får de tillsammans med spelledaren komma på en situation där de som klasskamrater kan hjälpa till. På så sätt lär sig klasskompisarna vad de kan göra för att alla ska må bra i skolan.

Efterarbete

Vi spelar ca 30-40 minuter, efter det kommer vissa ha kommit väldigt lång medan andra kanske bara kommit några steg fram. Efter det samlas gruppen och spelledaren håller en frågestund kring hur det kändes för de olika deltagarna. Vi lyfter återigen kunskapen kring astma, allergi, celiaki och intolerans och hur klassen kan jobba vidare med bemötandefrågor.

emma-okt2016-webbHälsningar
Emma Grönlund, Projektledare LAGA
emma.gronlund@ungaallergiker.se
070-7130102