Förbundsårsmöte 2021

SCUF:s förbundsårsmöte 2021

Demokrati och SCUF-gemenskap över Zoom den 10 april 2021. På SCUF:s förbundsårsmöte samlas medlemmar för att ta viktiga beslut om förbundet. På grund av rådande pandemisituation hölls årets möte digitalt över Zoom. Mötet pågick mellan 10.00 – 14.30 cirka och innehöll många intressanta diskussioner.

 
Mötespresidiet bestod det här året av Oskar Wiik som mötesordförande och Jakob Amnér som sekreterare. Tack vare deras professionalitet och erfarenhet av förbundsårsmöten flöt dagen på väldigt smidigt och bra. Förutom diskussioner och att fatta viktiga beslut fanns det lite tid för ett quiz som kansliet satt ihop, det bestod av blandade frågor om SCUF och populärkultur. Dessutom fick våra två nya anställda tillfälle att presentera sig, Anna som generalsekreterare och Jessica som kommunikatör.

Besluten

Mötesprotokollet är nu granskat och godkänt och finns att läsa bland de andra protokollen.
Läs mötesprotokoll

De nya förtroendevalda

Nu ser vi fram emot ett nytt härligt verksamhetsår för SCUF!

tillgängligskola.nu