Tillgängligskola

Tillgängligskola, elever

Gör din skola säker och inkluderande för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.

I tre år har vi tillsammans med Unga Allergiker drivit ett skolprojekt för att förbättra skolsituationen för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Nu har vi släppt vårt metodmaterial och allt finns tillgängligt på hemsidan tillgängligskola.nu.

Gå in och titta, samt tipsa skolpersonal och klasskompisar att göra detsamma! Tillsammans kan vi laga skolan!

Tillgängligskola.nu

Om projektet

Tillgängligskola är ett treårigt skolprojekt som syftar till att göra skolan mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och annan intolerans. Det har drivits av SCUF och Unga Allergiker mellan 2014-2017 med stöd från Arvsfonden.

I Sverige besväras över 500 000 barn och unga av astma, allergi och intolerans. Elever med dessa diagnoser har högre sjukfrånvaro än andra elever och upplever ofta både otrygghet och utanförskap i skolan.

För att förenkla för skolor att arbeta med tillgänglighet har vi tagit fram information och material som du hittar på projektets hemsida, tillgängligskola.nu, där kan du också läsa mer om projektet.

Emma Grönlund
Emma Grönlund, projektledare