Informationsmaterial

Här kan du ladda ner och läsa SCUF:s informationsmaterial. Vill du beställa material kan du göra det här.

Tillgängligskola.nu
Tillsammans med Unga Allergiker har vi tagit fram material för att öka tillgängligheten i skolan.

Tillgängligskola.nu

Celiakiposter SCUF
Sätt upp en poster om celiaki i skolan och andra platser för att öka kunskapen om celiaki.

Poster om celiaki

Kioskmaterial
Vi har samlat förslag och tips till de som vill erbjuda glutenfritt i kioskförsäljningen. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt i kiosken

medlemsundersökning
Varje år genomför SCUF en undersökning inom olika fokusområden. Läs rapporterna här.

Medlemsundersökningen

specialkost skylt
Förslag och tips till caféer och restauranger som vill erbjuda glutenfritt.

Glutenfritt på café och restaurang

SCUF-infoblad
Om medlemskap i SCUF och förbundets verksamhet. Kan delas ut till potentiella medlemmar.

SCUF-blad