Motioner

Vad vill du att SCUF ska göra?

Om du har förslag på vad SCUF ska göra eller ha för åsikt kan du lämna in motioner. På så sätt vara med och påverka vad SCUF:s verksamhet ska vara. Självklart kan du också höra av dig med idéer utan att skriva en motion. Som medlem har du stor möjlighet att göra din röst hörd och dina tankar är välkomna året runt. Maila info@scuf.se eller styrelse@scuf.se

Så här gör du

Vad händer sen?

Skriv en Motion

Skicka in motioner senast 31 januari för att motionen ska tas upp för beslut på kommande förbundsårsmöte.
Ge din motion en beskrivande titel.
Beskriv varför du har skrivit din motion. Finns det ett problem som förslaget löser?
Skriv dina att-satser
Om ni är flera medlemmar skriv allas namn och eventuell medlemsförening ni representerar.
Namn(Obligatoriskt)
Uppgifterna används enbart för att kontrollera ditt medlemskap i SCUF.
Personuppgiftshantering(Obligatoriskt)
illustration talarstol