Medlemsundersökning

Vår möjlighet att påverka blir mycket större när vi samlar våra åsikter

Handla glutenfritt illustration

Handla glutenfritt

Senaste medlemsundersökningen fokuserar på butiker och skolor. Svar samlades in oktober-november 2017 och resultatet kommer att presenteras under våren 2018. Med undersökningen vill SCUF ta fram lösningsförslag som gör matbutiker mer tillgängliga och förbättrar utbudet samt som gör skolan mer säker och inkluderande.

Om SCUF:s medlemsundersökning

Varje år undersöker vi upplevt utbud, säkerhet och bemötande inom olika fokusområden. Till exempel i skolan, matbutiker, på resor och fritid. Med jämna mellanrum undersöker vi samma område igen för att se utvecklingen. Resultatet sammanställs och presenteras för glutenfria producenter och andra relevanta aktörer.

Har du frågor kontakta SCUF:s kommunikatör på kommunikator@scuf.se.

 

Tidigare medlemsundersökningar

En glutenfri fritid - 2016

Hur är tillgängligheten i kioskförsäljning? Hur mycket oroar sig barn och unga för kontaminering? Är det vanligt att äta gluten ibland trots celiaki? I rapporten kan du också ta del av önskemål om produkter och tips som gör en glutenfri fritid enklare!

Läs rapporten

Att resa glutenfritt - 2015

Cirka 95 procent känner sig begränsade av sin celiaki när de reser med tåg, flyg och båt. Det behövs ökad kunskap och ett större utbud med bland annat med glutenfri barnmeny och naturligt glutenfria alternativ. I rapporten kan du också ta del av restips till personer med celiaki.

Läs rapporten

Kan jag fika här? - 2014

Barn och unga svarade på frågor om säkerhet, utbud och tillgänglighet på caféer och restauranger.

Läs broschyren

Skolmat för alla? - 2014

Ta del av barn och ungas upplevelser ifrån skolan och tankar om den gluten- och laktosfria skolmaten.

Läs broschyren

Nuläget på hyllan - 2014

Ta del av barn och ungas upplever av utbud i matbutiker samt förslag på gluten- och laktosfria produkter.

Läs rapporten

Fritidsundersökning - 2013

Barn och unga svarar på frågor om säkerhet, utbud och bemötande på fritiden. Bland annat om att resa och gå på evenemang.

Läs rapporten

Nulägesrapport - 2012

Barn och unga svarar på frågor om utbud, kunskap, och bemötande på caféer och restauranger, skolmat och utbud i matbutiker.

Läs rapporten