RÄTT MATRÄTT

Här hittar du en informationsbroschyr om specialkost på sjukhus

Gjord av Stolta Magar, Unga allergiker och SCUF.

 

Broschyren kom till efter att vi skickat ut en enkät om specialkost på sjukhus till våra medlemmar, som visade att många stött på problem med just detta. Enkäten visade bland annat att över 70% av de svarande hade känt sig otrygga med den mat de fick serverad under sin sjukhusvistelse.

 

Över 60% hade dessutom blivit givna felaktig mat, eller blivit utan.

 

Enkätens resultat visade tydligt att det finns ett stort behov av enhetlighet och patientdelaktighet inom specialkosten på sjukhus. Av den anledningen bestämde vi oss för att skapa den här broschyren, i hopp om att den kan bidra till att fler med specialkostbehov kan känna sig trygga på sjukhus – för alla har rätt till rätt maträtt!