Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är medlemmar som har till uppgift att leda SCUF mellan förbundsårsmöten.

De är SCUF:s strategiska ledning, vilket innebär att de tänker långsiktigt och tar fram strategidokument.

 

De ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs.

 

De har kansliet till hjälp att driva SCUF:s nationella verksamhet.

 

De representerar SCUF i samarbeten med andra organisationer (nationellt och internationellt) och myndigheter.

 

Styrelseuppdrag varar vanligtvis i två år och består av varierade uppdrag och  regelbundna möten med minst sex träffar per år, oftast på SCUF:s kansli i Stockholm. Mellan möten sker vanligtvis arbetet via mail och Facebook.

Ordförande

Led förbundsstyrelsens arbete framåt.

Delta på olika event och representera förbundet utåt.

Ledamot (vanlig styrelsemedlem)

Tilldelas olika ansvarsområden.

Var fadder för en medlemsförening och stötta dem på olika sätt.

Kassör

Håll uppsikt över SCUF:s ekonomi.

Suppleant

Hoppa in istället för någon i förbundsstyrelsen om det behövs.

Sök till förbundsstyrelsen

Vill du göra det enklare för barn och unga med celiaki? Tycker du det är kul med styrelsearbete och att komma på idéer?


Du kan när som helst under året anmäla ditt intresse till SCUF:s valberedning via formuläret nedan eller maila till val@scuf.se. Dit kan du också vända dig med frågor.


Du behöver vara minst 15 år och inte fylla mer än 29 år under tiden du sitter i förbundsstyrelsen. Du kan också nominera någon du känner som du tror vill vara med. Nya styrelsemedlemmar blir invalda på förbundsårsmötet, där det också går att kandidera på plats.