Driv en medlemsförening

Bakning 2017 Visby
Bakkurs med SCUF medlemsförening Gotland.
Vad är medlemsföreningar?

SCUF finns i hela Sverige och lokala medlemsföreningar ansvarar för att det finns verksamhet i just den delen av landet. De ser till att medlemmarna som bor där kan träffas och påverkar lokalt för att det ska bli enklare att ha celiaki.

Det är medlemsföreningar som anordnar de flesta av SCUF:s aktiviteter. Till  exempel utflykter, sportaktiviteter, café- och restaurangbesök etc. Som engagerad i en medlemsförening har du möjlighet att anordna just den typ av aktivitet som du tycker är rolig eller viktig. Ni bestämmer vad ni ska göra så länge verksamheten följer SCUF:s ändamål, till exempel genom att:

 • Skapa platser där barn och unga med celiaki kan träffas (minska känslor av utanförskap och oro kopplad till celiaki)
 • Sprida kunskap om celiaki och glutenfritt (förbättra utbudet, säkerheten och förståelsen i samhället)
SCUF Östs styrelse 16-17
Styrelsen i SCUF medlemsförening Öst 2016.
Vad är en styrelse?

SCUF:s medlemsföreningar drivs av varsin styrelse. Det är SCUF-medlemmar som arbetar ideellt med att anordna aktiviteter (driva medlemsföreningens verksamhet). Styrelsen i en medlemsförening har ansvar över verksamhet, ekonomi och återkoppling till förbundsstyrelsen om hur det går.

Styrelsen väljs på medlemsföreningens årsmöte. Genom att bli vald får du förtroendet att driva medlemsföreningen under ett år framåt. Tillsammans med övriga styrelsemedlemmar förväntas du att:

 • Delta på styrelsemöten. (cirka 1-6 per år)
 • Anordna aktiviteter dit medlemmar bjuds in. (cirka 2-6 per år)
 • Anordna medlemsföreningens årsmöte. (1 per år)
 • Följ medlemsföreningens stadgar (riktlinjer/regler).
 • Ha koll på medlemsföreningens ekonomi.
 • Lämna in redovisningar om verksamhet och ekonomi till förbundsstyrelsen.
Föreläsning Aktiv 2017
Utbildning på Aktiv 2017.
Vad får du som engagerar dig?

Att engagera i en medlemsförening är otroligt givande, kul och meriterande uppdrag. Du får:

 • Kostnadsfri utbildning i föreningsarbete
 • T-shirt och material till när du representerar SCUF
 • Ekonomiskt bidrag till medlemsföreningens verksamhet och aktiviteter
 • Stöd ifrån SCUF:s kansli, förbundsstyrelse och andra engagerade
 • Ombudsplatser till förbundsårsmötet och möjlighet att påverka nationellt
 • Erfarenheter att ta med in i andra sammanhang (Skriv i ditt CV och använd dina kunskaper i arbetsliv och framtida uppdrag)

medlemsföreningar illustration
SCUF har medlemsföreningar runtom i landet och det finns alltid behov av nytt engagemang. Om du är intresserad behöver du bara skicka iväg ett mail.

Hitta din medlemsförening

info(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se
Starta en ny medlemsförening! Du får hjälp att komma igång, stöd hela vägen och du lär dig allt du behöver kunna.

info(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se">Maila info(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se