Glutenfritt på café och restaurang

Glutenfritt på café och restaurang

Barn och unga med celiaki ser ett stort behov av bättre utbud och säkrare hantering på caféer och restauranger. Få förstår hur viktigt det är att maten inte innehåller ”bara lite gluten” eller hanteras med samma redskap som det med gluten i. Caféer och restauranger är de området med störst behov av förbättring enligt SCUF:s konsumentundersökningar.

Dina rättigheter

Enligt lag (EU-förordning 1169/2011) ska caféer och restauranger kunna svara på om vad mat och fika innehåller. Personalen får inte svara ”jag vet inte” utan att ta reda på om något innehåller gluten, laktos, mjölk m.m. Det ska finnas skriftlig information eller stå tydligt (till exempel med en skylt vid kassan) att du kan fråga personalen. Läs mer på Svenska Celiakiförbundets hemsida.

Extra kostnader

Ibland tar caféer och restauranger extra betalt för glutenfria beställningar. Det är ofta dyrare för dem att att erbjuda glutenfria hamburgerbröd, pizzabottnar m.m. Den extra kostnaden får kunden ofta betala, vilket kan kännas orättvist, särskilt om det glutenfria alternativet är mindre än det som innehåller gluten.

”Tråkigt att behöva betala mer för mindre, för glutenfritt är så pyttelitet oftast..”

Vad gör du om det blir fel?

Om du får fel mat eller blir illa bemött när du frågar efter säker mat ska du eller din vårdnadshavare säga ifrån. Ifall det inte hjälper kan du fråga SCUF om råd, kontakta din kommuns livsmedelsinspektör och vid behov göra en anmälan.

Tips när du äter ute

Tips till utlandsresan

SCUF har tagit fram informationsmaterial till café- och restaurangpersonal.

Hitta restauranger och caféer med bra glutenfritt utbud.