Träffa ideellt engagerade från SCUF och UA

Vårpeppen med SCUF och UA 2018

Vårpeppen med SCUF och UA 2018
Medlemsträff och utbildning i föreningskunskap. En perfekt plats att lära sig det du behöver kunna för ett roligt ideellt engagemang i SCUF!
Till evenemanget