Förbundsuppbyggnad

Illustration av SCUF-medlemmar

Medlemmar

SCUF är ett ideellt förbund och drivs av medlemmarna. Det är medlemmarna som är SCUF och vi bestämmer tillsammans vad verksamheten ska vara. Vi organiserar oss för att vi har gemensamma intressen och större möjlighet att påverka tillsammans. Dessutom är det mycket roligare tillsammans!

Medlemskap

Bakning medlemsförening illustration

Medlemsföreningar

SCUF har sju medlemsföreningar och varje medlem är med i någon utav dem. Medlemsföreningarna anordnar lokala aktiviteter där barn och unga kan dela erfarenheter och påverka. Varje medlemsförening har egna styrelser och förtroendevalda som väljs på medlemsföreningarnas egna årsmöten.

Medlemsföreningar

Förbundsårsmöte

På förbundsårsmötet en gång om året tas SCUF:s största och viktigaste beslut. Alla medlemmar kan skicka in motioner (förslag på saker SCUF ska göra) och nomineringar (förslag på personer som ska leda förbundet). Medlemsföreningarna skickar ombud (representanter som får rösta) till förbundsårsmötet.

Förbundsårsmöte

Illustration av Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är SCUF:s strategiska ledning, vilket innebär att de tänker långsiktigt och tar fram strategidokument. De ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs och har kansliet till hjälp att driva SCUF:s nationella verksamhet. Förbundsstyrelsen representerar SCUF i samarbeten med andra organisationer (nationellt och internationellt) och myndigheter.

Förbundsstyrelsen träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli i Stockholm. Mellan mötena sker vanligtvis arbetet via mail och Facebook.

Maila till styrelse@scuf.se

Förbundsstyrelse

Illustration av SCUF:s kansli

Kansli

På kansliet arbetar SCUF:s personal. De sköter den dagliga verksamheten, vilket kan vara att anordna nationella träffar, söka bidrag, driva påverkansprojekt, stötta de ideella och uppdatera hemsidan med mera. På kansliet jobbar:

  • Generalsekreterare
  • Kommunikatör
  • Verksamhetsutvecklare

Kansliet har öppet kontorstid och du kan ringa eller maila till kansli@scuf.se.

Kansli

Valberedning illustration

Valberedning

Inför förbundsårsmötet lämnar valberedningen in förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisor. Valberedningen består av minst två personer och väljs på SCUF:s förbundsårsmöte.

Maila till val@scuf.se

Valberedning

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisor

Förbundsstyrelsens arbete granskas av verksamhetsrevisorn. Verksamhetsrevisorn kontrollerar att målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s styrdokument. Granskningen är ett stöd när förbundsårsmötet beslutar om de godkänner hur förbundsstyrelsen har arbetat.

Maila till verksamhetsrevisor@scuf.se

Verksamhetsrevisor