Förbundsuppbyggnad

Förbundsuppbyggnad

Medlemmar

SCUF är ett ideellt förbund och drivs av medlemmar. Genom att hjälpas åt och vara medlemmar i ett förbund kan vi påverka och ha verksamhet som gör det enklare att ha celiaki.

Medlemsföreningar

Medlemsföreningar anordnar lokala aktiviteter där barn och unga kan dela erfarenheter och påverka. Varje medlem i SCUF är med i någon utan medlemsföreningarna och kan vara med att engagera sig. Dessutom finns möjlighet att starta en egen medlemsförening!

Förbundsårsmöte

En gång om året tas SCUF:s största och viktigaste beslut. Alla medlemmar kan skicka in förslag och söka till förtroendeposter. Medlemsföreningarna skickar representanter som får rösta på förbundsårsmötet.

 

Maila till styrelse@scuf.se

Kansli

På kansliet arbetar SCUF:s generalsekreterare, medlemssamordnare och kommunikatör. Läs mer om dem och deras roller under ”Kansli”.

 

Kansliet har öppet kontorstid och för att komma i kontakt med dem kan du kan ringa 073 595 33 46 eller maila till kansli@scuf.se.

Generalsektreterare

Valberedning

Inför förbundsårsmötet lämnar valberedningen in förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisor. Valberedningen består av minst två personer och väljs på SCUF:s förbundsårsmöte.

 

Maila till val@scuf.se

Valberedning illustration

Verksamhetsrevisor

Förbundsstyrelsens arbete granskas av verksamhetsrevisorn. Verksamhetsrevisorn kontrollerar att målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s styrdokument. Granskningen är ett stöd när förbundsårsmötet beslutar om de godkänner hur förbundsstyrelsen har arbetat.

 

Maila till verksamhetsrevisor@scuf.se

Verksamhetsrevisor