Förbundsuppbyggnad

Medlemmar

SCUF är ett ideellt förbund och drivs av medlemmarna. Det är medlemmarna som är SCUF och vi bestämmer tillsammans vad verksamheten ska vara. Vi organiserar oss för att vi har gemensamma intressen och större möjlighet att påverka tillsammans. Dessutom är det mycket roligare tillsammans!

Medlemskap
Illustration av SCUF-medlemmar

Medlemsföreningar

Bakning medlemsförening illustration
SCUF har sju medlemsföreningar och varje medlem är med i någon utav dem. Medlemsföreningarna anordnar lokala aktiviteter där barn och unga kan dela erfarenheter och påverka. Varje medlemsförening har egna styrelser och förtroendevalda som väljs på medlemsföreningarnas egna årsmöten.

Medlemsföreningar

Förbundsårsmöte

Illustration av ett förbundsårsmöte
På förbundsårsmötet en gång om året tas SCUF:s största och viktigaste beslut. Alla medlemmar kan skicka in motioner (förslag på saker SCUF ska göra) och nomineringar (förslag på personer som ska leda förbundet). Medlemsföreningarna skickar ombud (representanter som får rösta) till förbundsårsmötet.

Förbundsårsmöte

Förbundsstyrelse

Illustration av Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen driver verksamheten mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs.

Förbundsårsmötet väljer vilka personer som ska ingå i förbundsstyrelsen.

  • Ordförande
  • Kassör
  • Ledamöter

Styrelseposterna varar två år och det är inte val på alla poster samma år. Förbundsstyrelsen träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli i Stockholm. Maila till styrelse@scuf.se

Förbundsstyrelse

Kansli

Illustration av SCUF:s kansli
På kansliet arbetar SCUF:s personal. De sköter den dagliga verksamheten och delegeras ansvar och uppdrag från förbundsstyrelsen. Det är bland annat att anordna nationella träffar, söka bidrag, driva påverkansprojekt, stötta de ideella och kommunicera med medlemmarna. På kansliet jobbar:

  • Generalsekreterare
  • Kommunikatör
  • Verksamhetsutvecklare

Kansliet har öppet kontorstid. Ring kansliet eller maila till kansli@scuf.se

Kansli

Valberedning

Valberedning illustration
Inför förbundsårsmötet tar valberedningen in nomineringar och lämnar förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisor. Valberedningen består av minst två personer, varav en är sammankallande och minst en är medlem i förbundet. Frågor och nomineringar kan skickas till val@scuf.se

Valberedning

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisor
Förbundsstyrelsens arbete granskas av verksamhetsrevisorn. Verksamhetsrevisorn kontrollerar att målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s stadgar och policydokument. Granskningen används som underlag när förbundsårsmötet beslutar om att ge - eller inte ge - ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen. Frågor kan skickas till verksamhetsrevisor@scuf.se

Verksamhetsrevisor