Styrdokument

Styrdokument

Styrdokumenten beskriver och styr över SCUF:s verksamhet. Du hittar SCUF:s styrdokument på länken.
foldrar

Stadgarna är de interna reglerna för förbundet. De beskriver bland annat SCUF:s ändamål och hur beslut. Ändringar i stadgarna kan bara göras av SCUF:s förbundsårsmöte.

Verksamhetsplanen beskriver vad förbundet planerar att göra under det kommande året. Det kan till exempel vara nationella aktiviter och påverkansprojekt.